De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie is vrijblijvend en niet bedoeld om een concreet aanbod te doen. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Verwijzingen naar websites die niet door Emplyz worden onderhouden zijn slechts ter informatie voor de bezoeker opgenomen. De inhoud van de website kan op elk moment door Emplyz worden gewijzigd zonder voorafgaande mededeling.

Hoewel Emplyz zorgvuldigheid in acht heeft genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website kan niet worden ingestaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Emplyz garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Emplyz wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de op deze website weergegeven materialen liggen bij Emplyz en eventuele licentiegevers. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Emplyz. Op alle diensten van Emplyz zijn onze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zoals gepubliceerd op deze website en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 59563699.